Sacrario di Redipuglia

Sacrario di Redipuglia
di Giannino Castiglioni, 1938