Sacrario di Redipuglia

Sacrario di Redipuglia
di Giannino Castiglioni,